Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Kim Phượng

Trường MN Hồng Quang là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường mầm non và các quy định của Pháp luật, của Ngành. DANH SÁCH CB, GV, CNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM-SĐT
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Có 12 đảng viên; Cấp ủy chi bộ gồm 02 đồng chí
1 Phan Thị Minh Thu Bí thư chi bộ    ĐHSPMN
2 Tô Thị Hà Phó bí thư chi bộ    CĐSP MN
 3 Ủy viên  ĐHSPMN
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Phan Thị Minh Thu Hiệu trưởng 0372892937
2 Tô Thị Hà Phó hiệu trưởng 0943279233
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Nguyễn Thị K.Phượng Chủ tịch CĐ
2 Lưu Thị Hải P. Chủ tịch CĐ
3 Tô Thị Hà Trưởng ban Nữ công
IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Tô Thị Nứa Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thêu Phó ban
3 Bùi Thị Dơn UV
V. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
1 Tô Duy Lục Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Tiến Phó ban
3 Nguyễn Văn Tưởng UV
VI. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Phan Thị Dịu Bí thư chi Đoàn
2 Nguyễn Thị Huệ Phó bí thư chi Đoàn
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ MẪU GIÁO
1 Nguyễn Thanh Hồng TT CMMG
2 Đinh Thị Thảo  TPCMMG
II. TỔ NHÀ TRẺ
1 Vũ Thị Huệ TTCMNT
2 Hoàng Thị Nhàn TPCMNT