Tổng vệ sinh môi trường

Tháng Ba 21, 2018 8:18 sáng

Thực hiện công văn Số: 60/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường; Ngày 18 tháng 3 năm 2018 tập thể cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam Chấn đồng loạt làm vệ sinh môi trường ở tất cả các khu mầm non trong trường. 

20180318_093227 20180318_093316 20180318_093350 IMG20160920152253