Tổng vệ sinh – Làm đẹp môi trường ngoài lớp học

Tháng Năm 6, 2018 10:20 sáng

Tiếp tục thực hiện công văn Số: 60/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường; Ngày 06 tháng 5 năm 2018 tập thể cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam Chấn đồng loạt làm vệ sinh môi trường và trồng hoa – làm đẹp môi trường ngoài lớp học. 

20180506_073458_971

 

20180506_073411_193

20180506_075819_605

20180506_074305_171 20180506_080502_946 20180506_080614_54220180506_080633_382