Ngày chủ nhật xanh tháng 10

Tháng Mười 7, 2018 10:51 sáng

Tiếp tục hưởng ứng phong trào làm sạch, đẹp môi trường, cô và trò trường mầm non Nam Chấn tích cực tham gia lao động dọn vệ sinh môi trường ngoài lớp học

Một vài hình ảnh ngày vệ sinh môi trường

20180911_085411_404 (1)

 

20180911_085504_623 20180911_085458_253

 

20180911_085449_926             20180911_085442_126

20180401_075304                                20180401_094226