Lịch công tác tuần từ 23-27/4/2018

Tháng Tư 22, 2018 8:01 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

23/4

 

Họp giao ban BGH, CTCĐ, TTCM Hướng dẫn giáo viên hoàn thiện hồ sơ thi thăng hạng
Thứ 3

24/4

 

Dự giờ khối 5 tuổi khu Hậu Phú

(Đ/c Phương)

Kiểm tra hồ sơ khối 4 tuổi khu trung tâm

(BGH)

Thứ 4

25/4

 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
Thứ 5

26/4

 

Dự giờ khối 5 tuổi khu trung tâm

(Đ/c Phương)

Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Mộng Giáo    
Thứ 6

27/4

 

Dự giờ khối nhà trẻ tuổi khu trung tâm

(Đ/c Thu)

Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Mộng Giáo    

(BGH)           

                                                                                              Hồng Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2018

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                 Phan Thị Minh Thu