Lịch công tác tuần từ 02-06/4/2018

Tháng Tư 2, 2018 4:48 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai

02/4

 Họp giao ban BGH, CTCĐ, TTCM Tổng hợp phổ cập tính đến tháng 3/2018
Thứ ba

03/4

Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Mộng Giáo          Làm kế hoạch phát triển năm học 2018-2019    
Thứ tư

04/4

Duyệt kế hoach CSGD trẻ  

(Đ/c Thu, Phương)

Duyệt kế hoạch CSGD trẻ  

(Đ/c Thu, Phương)

Thứ năm

5/4

Dự giờ Khối 3 tuổi khu trung tâm

(Đ/c Thu) 

Duyệt kế hoạch CSGD trẻ  

(Đ/c Phương)

Thứ sáu

06/4

Dự giờ Khối 4 tuổi khu trung tâm

(Đ/c Phương) 

 

Duyệt kế hoach CSGD trẻ  

                (Đ/c  Phương)                                             

 

 

                                                          Hồng Quang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

                                                            HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                          Phan Thị Minh Thu