Ngày hội thể thao của bé

Tháng Mười Một 23, 2017 8:43 sáng

Trường MN Nam Chấn tổ chức ngày hội thể thao của bé chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.02

 

 

 

Trò chơi ” Gắn quả cho cây” .04

 

 

Trò chơi” Chuyển bóng bằng lưng”.05

 

Trò chơi ” Chuyển bóng bằng bụng”.06

 

Trò chơi ” Kéo co”.07

 

Trò chơi ” Nhảy bao bố”.08

10