Một số hình ảnh ra quân làm vệ sinh môi trường

Tháng Một 24, 2018 9:09 sáng

Một số hình ảnh ra quân làm vệ sinh môi trường ở trường MN Nam Chấn, tham gia xây dựng phong trào : ” Xây dựng môi trường nông thôn mới “, hướng tới Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

IMG20171223081015

IMG20170203085546 (1)

IMG20180122165525

IMG20171223081022

IMG20170812084807