Vệ sinh môi trường tháng 2 năm 2021

Tháng Ba 1, 2021 9:45 sáng

Thực hiện công văn số 120/UBND-VP ngày 25/2/2021 của UBND huyện Nam Trực về việc ra quân về sinh môi trường sau Tết Nguyên Đán Tân sửu 2021.Trường mầm non Hồng Quang tổ chức vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học theo kế hoạch. Sau đây là một số hình ảnh:

IMG20210227082152

 

IMG20210227082252

IMG20210227082358

IMG20210227082425