Lịch công tác tuần 1 tháng 10 năm 2021

Tháng Mười 4, 2021 3:13 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021

    Thời gian                        Sáng                          Chiều
   Thứ hai   04/10/2021  – Họp giao ban BGH, CTCĐ, TTCM – Các lớp hoạt động bình thường

-Duyệt kế hoạch giảng dạy khối 5 tuổi

   Thứ ba  05/10/2021 – Kiểm tra nền nếp khu Trung tâm

– Duyệt kế hoạch giảng dạy khối 4 tuổi

– Duyệt kế hoạch giảng dạy khối 3 tuổi
  Thứ tư  06/10/2021 – Kiểm tra nền nếp khu Nam Quang

– Duyệt kế hoạch giảng dạy khối 2 tuổi

– Các lớp hoạt động bình thường
   Thứ năm  07/10/2021 – Kiểm tra nền nếp khu Mộng Giáo

– Các lớp hoạt động bình thường

 Kiểm tra nền nếp khu Hậu Phú

-Các lớp hoạt động bình thường

  Thứ sáu  08/10/2021 –  Các lớp hoạt động bình thường – Các lớp hoạt động bình thường
  Thứ bảy  09/10/2021 – Sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm – Sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Phan Thị Minh Thu