20180318_093350

Tổng vệ sinh môi trường

Thực hiện công văn Số: 60/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường; Ngày 18 tháng…
10

Ngày hội thể thao của bé

Trường MN Nam Chấn tổ chức ngày hội thể thao của bé chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.