20190317_085554_127

Chủ nhật xanh tháng 3

Tiếp tục thực hiện công văn số 788/UBND -VP ngày 28/12/2018 của UBND huyện nam Trực về việc dọn dẹp môi trường ngày chủ nhật xanh quý I năm 2019; Ngày 17/3/2019, hòa chung với…
IMG20190302080742

Chủ nhật xanh tuần 1 tháng 3

Thực hiện công văn 788/UBND-VP Dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh Quý I năm 2019, cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam chấn tham gia lao động dọn dẹp vệ…
20190119_150512_428 (1)

Chủ nhật xanh tuần 3 tháng 1 năm 2019

Thực hiện công văn 788/UBND-VP Dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh Quý I năm 2019, cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam chấn tham gia lao động dọn dẹp vệ…