IMG_20180805_145901 (1)

Chủ nhật xanh tháng 8

Cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam Chấn tích cực hưởng ứng phong trào làm sạch, đẹp môi trường. Một số hình ảnh…
20180506_081013_550

Ngày chủ nhật xanh tháng bảy

Thời tiết đầu tháng bảy rất nắng nóng, nhưng không vì thế mà “Ngày chủ nhật xanh” kém vui. Từ sáng sớm, cán bộ,…
20180318_093350

Tổng vệ sinh môi trường

Thực hiện công văn Số: 60/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường; Ngày 18 tháng…