tải xuống

Thông báo công khai

Thực hiện các quy định về công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Năm học 2021-2022 trường mầm non Hồng Quang công khai các nội…
tải xuống

Thông báo công khai

Thực hiện các quy định về công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Cuối năm học 2020-2021 trường mầm non Hồng Quang công khai các…
IMG20210227082358

Vệ sinh môi trường tháng 2 năm 2021

Thực hiện công văn số 120/UBND-VP ngày 25/2/2021 của UBND huyện Nam Trực về việc ra quân về sinh môi trường sau Tết Nguyên Đán Tân sửu 2021.Trường mầm non Hồng Quang…

Ngày chủ nhật xanh tháng 11 năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy- UBND xã Hồng Quang, ngày 8/11/2020 trường mầm non Hồng Quang tổ chức ngày chủ nhật xanh với khẩu hiệu”Vì một môi trường xanh – sạch…