Lịch công tác tuần

                                                                       …

Lịch công tác tuần

                             Lịch công tác Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/ 2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 10/4/2017  Họp giao…

Lịch công tác tuần

                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN      …

Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 28/11/2016  Họp BGH, CTCĐ; Hoàn thiện hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn…

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Từ ngày 24 tháng 10 năm 2016 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 24/10/2016  Họp BGH, CTCĐ;…