IMG20190302080742

Chủ nhật xanh tuần 1 tháng 3

Thực hiện công văn 788/UBND-VP Dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh Quý I năm 2019, cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam chấn tham gia lao động dọn dẹp vệ…
20190119_150512_428 (1)

Chủ nhật xanh tuần 3 tháng 1 năm 2019

Thực hiện công văn 788/UBND-VP Dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh Quý I năm 2019, cán bộ, giáo viên trường mầm non Nam chấn tham gia lao động dọn dẹp vệ…

Lịch công tác tuần

                                                                       …