Hình ảnh xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm

Tháng Mười Hai 26, 2017 8:49 sáng

Một số hình ảnh thực hiện chuyên đề:” xây dựng môi trường giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017 – 2018.

IMG20171115154228

IMG20171204111604

IMG20171204111650

IMG20171214083035

IMG20171214083352

IMG20171214083828

IMG20171214084241

IMG20171214084902

IMG20171214085123